Политики на фирмата

Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна се во согласност со Законот за заштита на личните податоци (“
Службен весник на Република Македонија” бр.7/05 и 103/08).


Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пример, вашето име, вашата адреса, било да е e-mail
или поштенска. ЛОГИСТИКА БАУКИТ не прибира податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пример, да
купите влезница, да се пријавувате за е-весникот или да се пријавувате за добивање вести и известувања преку СМС.


Користење и чување на личните податоци

ЛОГИСТИКА БАУКИТ ќе ги користи вашите лични податоци исклучиво за техничките потреби на е-продавницата, за да ви
овозможи пристап до специфични информации, или за општа комуникација со вас. Вашите лични податоци ќе бидат
искористени за точна и навремена испорака на продуктите, за анализа и подобрување на нашиот веб сајт, како и за
подобрување на понудата на продукти и други ваши барање во иднина. ЛОГИСТИКА БАУКИТ нема да ги продаде ниту открие
вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот!!!. Вработените во ЛОГИСТИКА БАУКИТ се обврзани да
ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.


Слобода на Избор

Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на ЛОГИСТИКА БАУКИТ. Во секој случај, ако одлучите да не ги
оставите вашите податоци на ЛОГИСТИКА БАУКИТ, ве молиме имајте предвид дека можеби нема да ви бидат достапни некои
делови од е-продавницата, како ни можноста за купување на продукти. Корисниците кои ќе одлучат да се одјават од
нашиот е-весник тоа можат да го направат преку својот личен профил на е-продавницата. На веб сајтот се прибираат и
автоматски податоци (не-лични податоци). Како на пример кога ќе се вклучите на е-продавницата на ЛОГИСТИКА БАУКИТ,
општите не-лични информации (кој интернет пребарувач е користен, број на посети, просечно време поминато на
страницата) автоматски се снимаат (не како регистрација). Овие информации се користат за подобрување на изгледот на
нашата е-продавница и за подобрување на содржината и функционалноста. Вашите податоци не се проследуваат понатаму и
не се откриваат на трета страна.


Cookies

Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата е-продавница да го
препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите е-продавницата на ЛОГИСТИКА БАУКИТ. ЛОГИСТИКА БАУКИТ ги
користи Cookies исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата е-продавница.


Безбедност

ЛОГИСТИКА БАУКИТ се обврзува да ја заштити безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат
од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.


Малолетници

ЛОГИСТИКА БАУКИТ им препорачува на сите родители и старатели да ги учат своите деца како безбедно и одговорно да
ракуваат со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да му даваат лични податоци на ЛОГИСТИКА БАУКИТ
без дозвола од своите родители или старатели. ЛОГИСТИКА БАУКИТ никогаш нема намерно да земе лични податоци од
малолетници, или да ги употреби на било каков начин, ниту пак да ги проследи на трета страна без дозвола од родител
или старател.


Врски со други интернет страници

Оваа изјава за заштита на личните податоци се однесува на официјалните страници хостирани од ЛОГИСТИКА БАУКИТ.
Интернет страниците под оваа страница може да содржат врски до други провајдери во склоп и надвор од е-продавницата
на ЛОГИСТИКА БАУКИТ и оваа изјава за заштита на личните податоци не се однесува на нив. Кога ќе ја напуштите
е-продавницата на ЛОГИСТИКА БАУКИТ, ве молиме водете сметка и прочитајте ги изјавите за заштита на личните податоци
на секоја интернет страница.


Право на информации

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив, ве молиме
контактирајте не logistika@baukit.mk На ваше барање, ќе бидете во најскоро можно време информирани кои од
вашите лични податоци, доколку ги има, се прибрани за време на вашите посети на е-продавницата на ЛОГИСТИКА БАУКИТ.


Објавување на промени

Доколку има некои промени во нашата политика за заштита на личните податоци, тие ќе бидат објавени во оваа изјава за
заштита на личните податоци, на почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.


Последна промена

Септември 2018г. Во никој случај нема да ги злоупотребуваме вашите лични податоци. Никогаш нема да ги делиме со трета
страна, освен ако законот го бара тоа од нас. Никогаш нема да ви праќаме e-mail пораки за кои вие не сте дале
согласност, со исклучок на пораки поврзани со купувањето.

Продуктите нарачани преку https://baumarket.com.mk ќе ви бидат испорачани преку нашиот логистички партнер Македонски Пошти АД Скопје.

Во согласност со условите за испорака на ЛОГИСТИКА БАУКИТ, кон вредноста на нарачката се додаваат и трошоците за испорака, и тоа:

доколку адресата на испорака е на подрачјето на Република Македонија, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 150,00 денари (со ДДВ)

Во случај на неможност за испорака, ЛОГИСТИКА БАУКИТ ја има следната политика:

  • Ќе Ви бидат вратени парите за продуктите купени преку Интернет (online)